Khutbah Ramadhan Rasulullah S.A.W

RamadanKareem

Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkat rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi Allah. Hari-harinya adalah hari yang paling utama. Jam demi jam-jam yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan.

Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabkan. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus, hati yang suci agar Allah membimbingnya untuk melakukan siyyam (puasa) dan membaca kitabNya. bersedekahlah pada kaum fuqara` dan masakin (miskin). Muliakanlah orang tuamu, sayangilah orang muda, sambungkanlah tali persaudaraan, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu melihatnya. Kasihinilah anak-anak yatim, nescaya manusia akan dikasihi anak yatimmu.

Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu solatmu kerana itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza Wa Jalla memandang hamba-hambaNya dengan penuh kasih. Dia menjawab ketika mereka menyeruNya, menyambut mereka ketika mereka memanggilNya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadaNYa.

Wahai Manusia! Sesungguhnya diri-diri kamu tergadai kerana amalan-amalanmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat kerana beban (dosa) mu, maka ringankanlah, perpanjangkanlah sujudmu. Ketahuilah! Allah Ta`ala bersumpah dengan segala kebesaranNya bahawa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang syahid dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb al-amin.

Wahai manusia! Barang siapa di antaramu menjamu orang berbuka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa pada bulan ini, maka disisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi keampunan atas dosa-dosa yang lalu. Sahabat-sahabat lain bertanya ” Ya Rasulullah! Tidaklah kami semua mampu berbuat demikian.” Rasulullah meneruskan katanya ;  Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya menjamu sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air.

Wahai manusia! Siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati sirathol mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya  (pegawai atau pembantu) di dunia ini, Allah akan meringankan pemeriksaanNya di hari kiamat kelak.

Barangsiapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkaNya pada hari ia berjumpa denganNya. Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa denganNya. Barangsiapa yang menyambungkan tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini, Allah akan menghubungkan dengan rahmatNya pada hari ia berjumpa denganNya. Barangsiapa yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatNya sewaktu berjumpa denganNya. Barangsiapa yang melakukan solat fardhu baginya ganjaran seperti melakukan 70 solat fardhu di bulan ini. Barangsiapa yang memperbanyakkan selawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya. Barangsiapa di bulan ini membaca 100 ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam Al-Quran di bulan yang lain.

Wahai Manusia! Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibuka bagimu maka mintalah kepadaNya agar tidak pernah menutupkannya bagimu……

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Manfaatkan masa yang tinggal..Ramadahan bakal melabuhkan tirainya. Belum tentu ramadhan akan datang itu bakal kita lewati..

Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (Luqman 31: 34)

Selamat menempuh  hari-hari akhir Ramadhan,ayuh bersama teruskan “pemburuan” malam Lailatur Qadr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan…..

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar.
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.
Pada malam itu turun para malaikat dan ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Sejahteralah malam itu sampai tebrit fajar.
(Al-Qadr 97: 1-5)

Pencarian mulus Al-Qadr…kami menginginkannya Ya Rabb..